Pytania- pobierz............

Procesy zewnętrzne 
procesy zewnętrzne i wewnętrzne


Mapa mentalna -procesy zewnętrzne- pobierz......

Procesy wewnętrzne 
Budowa wnetrza Ziemi

mapa mentalna- wulkanizm-pobierz
mapa mentalna- wulkanizm-pobierz
cwicz- wulkanizm-pobierz